Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2015

trwajmy
Reposted fromnjmortensen njmortensen viamyteatime myteatime

December 14 2014

trwajmy
4064 5b39
Reposted fromretaliate retaliate viacupofcinamon cupofcinamon

November 02 2014

trwajmy
0491 7bfa
Eugenia Loli
Bloomy kiss
Reposted fromelczi elczi viacupofcinamon cupofcinamon

October 10 2014

trwajmy
Noramr | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath

October 04 2014

trwajmy
młodość mija, a ja niczyja.
— dobrze powiedziane.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viadotkliwie dotkliwie

October 03 2014

trwajmy
6748 8f36
Reposted fromliteratka literatka viadotkliwie dotkliwie
trwajmy
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
— Elbert Hubbard
Reposted frominpassing inpassing viadotkliwie dotkliwie

September 19 2014

trwajmy
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na wietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Bóg nigdy nie mruga
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaphilomath philomath

September 12 2014

trwajmy
9485 bf4b
<3
Reposted fromakysz akysz viamissyseeepy missyseeepy

September 03 2014

trwajmy
8074 471c 500

September 01 2014

trwajmy
Większość ludzi nie prowadzi swojego życia. Oni tylko je akceptują.
— John Kotter
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamakemeatea makemeatea
trwajmy
9558 ff42
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viamissyseepy missyseepy

August 19 2014

trwajmy
5957 7575
Reposted fromretaliate retaliate viamissyseepy missyseepy

August 18 2014

trwajmy
Bycie singlem nie znaczy, że jesteś słaby. To znaczy, że jesteś wyjątkowo silny, aby czekać na to na co zasługujesz.
— Niall Horan
Reposted fromirresolute irresolute viamyteatime myteatime

August 17 2014

trwajmy
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viamarysia marysia
trwajmy

 

Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje.
— ,,Pacjentka z sali nr 7''
Reposted fromaynis aynis viamarysia marysia

July 31 2014

trwajmy
Reposted fromquotes quotes

July 29 2014

trwajmy
  Ale ja lubię czekać. Potrafię czekać bez szkody dla siebie. Jeśli wiem, że czekanie ma sens.
— Danuta Stenka - Flirtując z życiem
Reposted fromIriss Iriss viaquotes quotes

June 19 2014

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki
bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski, “Wiersz z banałem w środku”
Reposted fromkonrad konrad viacupofcinamon cupofcinamon

June 16 2014

trwajmy
  Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką
fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób.
Wierz w swojego scenarzystę.
Uspokój się.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl